On comprar valors del Tesoro

 • A través d'Internet
  Passos per a la compra en línia
  Imagen para el acceso al vídeo

  Tens la possibilitat de comprar les teves Letras del Tesoro, Bonos i Obligaciones del Estado a través del Servei de compravenda en línia a www.tesoro.es
  Pots:

  • Obrir un Compte Directe.
  • Comprar Valors del Tesoro.
  • Traspassar valors a una altra Entitat.
  • Consultar i anul·lar operacions.
  • Modificar les dades personals i de compte domiciliari.

  Per fer-ho, cal tenir qualsevol dels certificats reconeguts per @firma, entre els quals el DNI electrònic o el Certificat Digital Classe 2CA.

  Imagen para el acceso al vídeo
 • A les oficines del Banco de España

  Tens la possibilitat de comprar les Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado a qualsevol de les sucursals del Banco de España, amb cita prèvia. En aquest cas, en fer una operació de compra de Valors del Tesoro, s'obrirà un Compte Directe.

  Què és un Compte Directe?

  És un compte de valors al Banco de España que et permetrà eliminar intermediaris en les operacions de compra i reduir despeses per comissions.

  Com obro un Compte Directe?

  Es pot obrir automàticament quan es compra Deute de l'Estat al Banco de España amb el DNI o el NIF, les dades del compte corrent o la cartilla per domiciliar els abonaments, i els diners que es volen invertir en taló conformat, xec bancari, xec contra el compte corrent o diners en efectiu. Des d'aquest moment, podràs fer operacions relacionades amb la compra o la venda de valors de Deute de l'Estat: comprar a les subhastes, traspassar valors entre Entitats Gestores i reinvertir en Deute Públic.

  Qui pot obrir un Compte Directe al Banco de España?

  Qualsevol inversor, tant si és persona física com jurídica, resident a Espanya, sempre que no sigui titular de compte en el Mercat de Deute Públic Anotat.

  Hi ha una inversió mínima necessària per obrir un Compte Directe?

  N'hi ha prou amb adquirir una Obligación, un Bono o una Letra (1.000 €) i tant l'obertura com el manteniment d'un Compte Directe de Valors del Tesoro al Banco de España són gratuïts. Només es pagaran comissions per transferència d'efectiu: 1,5 per mil de l'import efectiu corresponent a l'amortització o al pagament d'interessos que es transfereix al compte bancari del subscriptor, amb un mínim de 0,90 € i un màxim de 200 €

  En cas que sigui necessari, es pot vendre abans de l'amortització?

  Sí, el Banco de España no fa mai operacions en el mercat secundari per compte dels seus clients. Si vols vendre els valors abans del venciment, els hauràs de traspassar a una Entitat Gestora per fer l'operació a través de la Borsa.

 • En Bancs i intermediaris financers

  També pots adquirir Deute de l'Estat a través del teu intermediari financer habitual: bancs, caixes, societats o agències de valors.

  En aquest cas les condicions i les despeses seran les pròpies de cada entitat.