Como comprar valores do Tesoro

 • mercado primario: No momento da poxa
  Pasos para a compra online
  Imagen para el acceso al vídeo

  Tamén coñecida como subscrición, realízase a través dun sistema de poxa competitiva tanto para Letras como para Bonos e Obligaciones.

  Quen pode subscribir valores na emisión?

  Calquera persoa física ou xurídica pode facelo a través dunha Entidade Xestora onde os valores quedarán rexistrados. As peticións de compra considéranse compromisos en firme de adquisición dos Valores do Tesoro solicitados.

  Cando se realizan as poxas?

  Ao principio de cada ano o Tesoro publica no Boletín Oficial do Estado o calendario de poxas con vixencia para todo o ano en curso.

  Peticións de subscrición competitivas.

  O participante debe indicar o importe nominal que desexa adquirir e a que prezo desexa facelo, (unha porcentaxe do valor nominal). Neste caso ao ser fixado o prezo polo participante, é posible que a petición non sexa aceptada polo Tesoro.

  Importe mínimo das peticións: 1.000€, e son as peticións superiores múltiplos desta cifra.

  Peticións de subscrición non competitivas.

  O participante só debe indicar o importe nominal que desexa adquirir, o prezo será o prezo medio resultante da poxa.

  Como podo presentar as peticións?

  Calquera persoa física ou xurídica pode participar nas poxas de Valores do Tesoro presentando a petición nos prazos previstos.

  • En calquera das sucursales do Banco de España, con cita previa, ata as 14:00 h do día anterior á poxa. Neste caso os valores quedarán rexistrados nunha Conta Directa.
  • A través da internet: www.tesoro.es. As peticións deberán presentarse cunha antelación suficiente para que o diñeiro do investimento estea en poder do Banco de España antes das 14:00 h do día anterior á poxa.
  • En calquera intermediario financeiro.
  Imagen para el acceso al vídeo
 • mercado secundario: Despois da poxa

  Todos os Valores do Tesoro se negocian nun mercado secundario onde se intercambian Letras, Bonos e Obligaciones xa emitidos.

  Como podo comprar Valores do Tesoro no Mercado secundario?

  A compra dos valores no mercado secundario pode realizarse:

  • A través dun intermediario financeiro: as condicións de compra, prezo e comisións fíxanse libremente entre cliente e entidade.
  • A través da Bolsa: accedendo ao Mercado Electrónico Bolsista de Débeda Pública. Ben a través dun membro de Bolsa ou doutro intermediario que deberá tramitala en colaboración cunha das Entidades Xestoras membros de Bolsa.
  Cotizacións AIAF M. Secundario