JO TRIO letras del tesoro

Des de 1.000€ A 3, 6, 9 i 12 mesos

Contractació

Es poden comprar en subhasta en el termini estipulat: Posteriorment a la seva emissió a través del mercat secundari:

Liquidació

Les Letras del Tesoro són títols emesos al descompte.És a dir, es compren a un preu per sota del valor nominal i al seu venciment n'obtens el valor nominal (1.000€).

Fiscalitat

La rendibilitat obtinguda per les persones físiques residents a Espanya es considera rendiment de capital mobiliari, per tant, està subjecta a l'IRPF, tot i que no està subjecta a retenció a compte.

Sigui quin sigui el seu termini, l'exercici 2015, aquest rendiment tributa al 20% fins als 6.000€, el tram de la base liquidable entre 6.000€ i 50.000€ tributa al 22% i el tram que excedeix de 50.000€ tributa al 24%.

  • Resultats últimes subhastes
  • Exemples d´inversió